Wykaz czasopism prenumerowanych przez Bibliotekę:

 1. Aura
 2. Biblioteka w Szkole
 3. Bibliotekarz
 4. Biologia w Szkole
 5. Charaktery
 6. Chemia w Szkole
 7. Chowanna
 8. Dyrektor Szkoły
 9. Edukacja
 10. Edukacja i Dialog
 11. Edukacja Ustawiczna Dorosłych
 12. Fizyka w Szkole
 13. Gazeta Wyborcza
 14. Geografia w Szkole
 15. Głos Nauczycielski
 16. Głos Pedagogiczny
 17. Język Polski w Szkole dla klas IV-VI
 18. Język Polski w Gimnazjum
 19. Język Polski w Liceum
 20. Kwartalnik Pedagogiczny
 21. Magazyn Trenera
 22. Matematyka
 23. Mówią Wieki
 24. Nauczanie Początkowe
 25. Niebieska Linia
 26. Niepełnosprawność i Rehabilitacja
 27. Nowa Szkoła
 28. Polityka
 29. Polonistyka
 30. Poradnik Bibliotekarza
 31. Praca Socjalna
 32. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
 33. Psychologia w Szkole
 34. Remedium
 35. Szkoła Specjalna
 36. Świetlica w Szkole
 37. Tygodnik Ostrołęcki
 38. Wiadomości Historyczne
 39. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
 40. Wychowanie Muzyczne
 41. Wychowanie Na Co Dzień
 42. Wychowanie w Przedszkolu
 43. Wychowawca
 44. Zwierciadło
 45. Życie Szkoły